Privacyverklaring

Samenwerkingsverband Regionaal Overleg Openbare scholen Zuid-Holland Zuid
(hierna te noemen ROOZZ) waarvan het secretariaat gevestigd is aan de Hakwei 2, 2992 ZB Barendrecht (email info@roozz.nl) heeft een vacaturewebsite in gebruik, te weten www.roozz.nl en is daarmee verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via vacaturewebsite www.roozz.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt, zoals hieronder benoemd. Wij respecteren uw privacy en behandelen uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk.
De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt conform de nieuwe richtlijnen van de AVG (http://www.privacyregulation.eu/nl/). In deze privacyverklaring wordt inzichtelijk gemaakt welke persoonsgegevens wij gebruiken en verzamelen en met welk doel dit gebeurt. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.

Gebruik van uw gegevens
Bij het gebruik van onze vacaturewebsite www.roozz.nl laat u bepaalde gegevens bij ons achter; dit kunnen persoonsgegevens zijn.

Account aanmaken
Zo vragen wij u, voor het aanmaken van een account, om uw voor-en achternaam en uw e-mailadres in te voeren. Deze gegevens, zullen in ons systeem bewaard blijven. U kunt deze gegevens (voor-en achternaam en emailadres) inzien, aanpassen en u heeft de mogelijkheid en het recht om uw account en uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Wij zullen deze gegevens niet verwijderen.

Solliciteren
Daarnaast vragen wij u, bij het doen van een (open) sollicitatie, om uw documenten bij te voegen. Vaak gaat het hier om een Motivatiebrief en een Curriculum Vitae. De gegevens voor het doen van een (open) sollicitatie zullen in het systeem bewaard blijven voor de duur van het werving- en selectietraject, maar uiterlijk tot maximaal 12 maanden na verzending van uw (open) sollicitatie.

Wij zullen bijgevoegde documenten nooit langer vasthouden dan nodig en alleen gebruiken voor doeleinden die beschreven zijn in deze privacyverklaring. Wij streven er daarom naar om de bijgevoegde documenten uiterlijk twee maanden na het agerond zijn van het werving- en selectietract te vernietigen. 

De vacaturewebsite www.roozz.nl bevat hyperlinks naar websites van onze samenwerkende scholen. Op het moment dat deze hyperlinks gevolgd worden, dan verlaat u de vacaturewebsite www.roozz.nl. De toegang en het gebruik van externe websites valt buiten deze privacyverklaring. De vacaturewebsite www.roozz.nl maakt GEEN gebruik van cookies.

Indienen klacht
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op via info@roozz.nl.

Wij willen er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Opgesteld april 2018

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd als omstandigheden hiertoe aanleiding geven.