Scholen

Stedelijk Dalton Lyceum Dordrecht ISK

Website: www.dalton-dordrecht.nl

Eulerlaan 51, 3328 KS Dordrecht

Het Stedelijk Dalton Lyceum ISK is voor iedereen in de leeftijd van twaalf tot en met achttien jaar. Onze leerlingen hebben vele nationaliteiten en spreken allemaal hun eigen taal. De leerlingen wonen nog niet zo zolang in Nederland en kunnen daarom nog niet zomaar in stromen op een middelbare school. Het doel is om de leerlingen zo snel mogelijk de Nederlandse taal te leren (en andere vakken zoals wiskunde, Engels en burgerschap), zodat zij goed voorbereid doorstromen naar het voortgezet of beroepsonderwijs.

Het Stedelijk Dalton Lyceum ISK is een openbare school. Dit betekent dat de school actief laat zien dat de leerling gelijkwaardig is, ongeacht afkomst of levensovertuiging. Verschillende schoolactiviteiten tijdens een schooljaar zijn hierop gericht, zoals de lessen burgerschapsvorming.

Voor meer informatie over onze school kijk je op www.dalton-dordrecht.nl