Scholen

Stedelijk Dalton Lyceum Kapteynweg Dordrecht

http://www.dalton-dordrecht.nl
Kapteynweg 3, 3318 EC Dordrecht

Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school telt circa 2500 en heeft een stabiel leerlingaantal. In alle sectoren wordt les gegeven volgens de principes van het Daltononderwijs. Vanaf de brugklas wordt aandacht geschonken aan zelfstandig leren, samenwerken en zelf verantwoordelijkheid dragen. Daarbij wordt het principe van vrijheid in gebondenheid gehanteerd. 

Locatie Kapteynweg kent de opleidingen mavo (vmbo-tl) en havo. De locatie heeft op beide niveaus digiklassen waarin de Daltonlessen ondersteund worden door het gebruik van een iPad. Er is een English Stream met bilingual educateion (BE) (tweetalig onderwijs) op de havo en een Angelia traject (versterkt Engels) op de mavo. Voor leerlingen met sportieve- of kunstzinnige aanleg is er een extra Sport Xtra- en Kunst Xtra-programma. 

Meer informatie vindt u op de website www.dalton-dordrecht.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 078-6530888.