Scholen

Stedelijk Dalton Lyceum Vakcollege Dordrecht

www.dalton-dordrecht.nl
Leerparkpromenade 300, 3312 KW Dordrecht

Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school telt circa 2500 en heeft een stabiel leerlingaantal. In alle sectoren wordt les gegeven volgens de principes van het Daltononderwijs. Vanaf de brugklas wordt aandacht geschonken aan zelfstandig leren, samenwerken en zelf verantwoordelijkheid dragen. Daarbij wordt het principe van vrijheid in gebondenheid gehanteerd. 

Locatie Vakcollege verzorgt lessen op het vmbo, een 4-jarig opleiding voor de kader beroepsgerichte en basis beroepsgerichte leerweg. Het vmbo bereidt leerlingen voor op een mbo-opleiding.

In elke beroepsgerichte leerweg kan gekozen worden uit 3 sectoren:
- Techniek - afdeling techniek breed
- Zorg & Welzijn - afdeling zorg en welzijn
- Economie - afdeling consumptief (6-jarig mbo-traject mogelijk)
- Economie - afdeling handel en administratie

Meer informatie vindt u op onze website www.dalton-dordrecht.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 078-7511000.