Scholen

Stedelijk Dalton Lyceum Overkampweg Dordrecht

www.dalton-dordrecht.nl
Overkampweg 125, 3318 AN Dordrecht

Het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is een openbare scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum, havo en vmbo. De school telt circa 2500 en heeft een stabiel leerlingaantal. In alle sectoren wordt les gegeven volgens de principes van het Daltononderwijs. Vanaf de brugklas wordt aandacht geschonken aan zelfstandig leren, samenwerken en zelf verantwoordelijkheid dragen. Daarbij wordt het principe van vrijheid in gebondenheid gehanteerd. 

Locatie Overkampweg verzorgt de opleiding voor vwo. Een vwo opleiding duurt zes jaar en bereidt leerlingen voor op een studie aan een universiteit of hogeschool. Onze locatie biedt het vwo aan in twee onderwijsstromen: gymnasium en atheneum. Beide opleidingen kunnen ook tweetalig (Nederlands/Engels) gevolgd worden.

Meer informatie vindt u op de website www.dalton-dordrecht.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 078-6182978.