docent beeldende vorming

School: RGO Middelharnis
Contactpersoon: Mevr. W. van Donk, afdelingsdirecteur
Telefoonnummer: 0187-482777
Sector: VO (Voortgezet Onderwijs)
fte: 0,40 - 0,80
Uren: 16 - 32
Roosterdagen:
Onderwijsvorm:
Afdeling: onderbouw
Dienstverband: tijdelijk
Bevoegdheid: bevoegd of studerend
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk
Extra informatie:

Vacature docent beeldende vorming
De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo en vmbo op Goeree-Overflakkee. Onze 1750 leerlingen zijn allemaal gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Onze leerlingen krijgen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. Wij stimuleren onze leerlingen met een open blik naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo krijgen onze leerlingen meer mee dan alleen een diploma. Naast kennisverwerving en cognitieve vaardigheden, willen we het creatief vermogen van leerlingen vergroten.

De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO 2020-2024. Wij vinden een positieve benadering van leerlingen, ouders en collega’s belangrijk en richten ons graag op wat goed gaat. In iedere benadering gaan we uit van een positieve, constructieve en onderzoekende manier van kijken en van ontwikkelpotentieel. Belangrijk hierin is het vertrouwen in de ander en in zijn mogelijkheden.

Vanwege de langdurige afwezigheid van één van onze collega’s uit de kunstsectie zijn wij op zoek naar een
Tweedegraads docent beeldende vorming 0,4 - 0,8 fte

Naast het geven van de lessen beeldende vorming aan onderbouwklassen van de ISK, mavo, havo en vwo neemt u deel aan de sectie- en teamvergaderingen.

U werkt samen in een team van enthousiaste en kundige collega's. In de klassen 1, 2 en 3 wordt van vmbo tot en met vwo gewerkt met de zelf ontwikkelde methode Kunstmest.

Belangrijk voor ons is dat u een groot hart voor leerlingen heeft en plezier heeft in de omgang met onze leerlingen. U begrijpt en voelt aan dat zij graag een band met u opbouwen. Differentiëren in de lessen is in de sectie beeldende vorming heel gewoon. Leerlingen werken op verschillende niveaus en tempo’s. Leerlingen die achter raken, wordt maatwerk geboden.

Onze school is enorm in ontwikkeling en wij verwachten van alle medewerkers dat zij deze ontwikkelingen volgen en ook op een vernieuwende manier willen lesgeven. In alle lokalen hangen touchscreens en de docenten hebben een ChromeBook in bruikleen. Alle leerlingen werken dagelijks met devices.

Functie
De ingangsdatum is per z.s.m. De functie wordt aangeboden op basis van tijdelijkheid (CAO VO artikel. 9.2 lid 4).
Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid beeldende vorming of dat u studerend bent voor deze bevoegdheid. Het plezier hebben in het lesgeven aan leerlingen is voor ons een vanzelfsprekendheid.
De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal.

Geïnteresseerd?
Mevrouw W. van Donk, directeur onderwijs vertelt u graag meer over de vacature en over onze school. Zij is tot en met 20 juli te bereiken op 0187 48 27 77. Daarna uitsluitend op haar mobiele nummer 06 11 03 69 88.

Solliciteren
Stuurt u uw brief met curriculum vitae zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 26 augustus 2021 aan mevrouw F.M. Kik-Heerebout, onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, via het adres sollicitaties@rgomiddelharnis.nl of via de vacaturesite. Schrijft u in uw brief naar welke omvang (hoeveel dagen of dagdelen) uw voorkeur uitgaat. Ook studenten docent beeldende vorming wordt gevraagd te solliciteren.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons strategisch beleidsplan ‘'De bruisende school' onderschrijven.

Vacatures