docent natuurkunde 2e gr.

School: RGO Middelharnis
Contactpersoon: Dhr. R. Stellingwerff, afdelingsdirecteur
Telefoonnummer: 0187-482777
Sector: VO (Voortgezet Onderwijs)
Bijlage: Download bestand
fte: 0,50
Uren: 20 - 40
Roosterdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm: havo, mavo, vmbo-tl, voortgezet onderwijs
Afdeling: onderbouw
Dienstverband: tijdelijk
Bevoegdheid: 2e graad
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

De RGO is de inspirerende scholengemeenschap voor openbaar onderwijs vwo, havo en vmbo op Goeree-Overflakkee. Bij ons zijn leerlingen gelijk, maar niet hetzelfde. Kenmerkend voor onze school zijn respect, tolerantie en ruimte voor diversiteit. Wij bieden onze circa 1700 leerlingen vrijheid binnen een duidelijk omlijnde structuur, zodat zij in een veilige omgeving en dankzij prikkelend en uitdagend onderwijs gemotiveerd worden om te groeien en het beste uit zichzelf te halen. De RGO stimuleert leerlingen met een open blik naar de wereld te kijken en kritisch te denken, zowel binnen als buiten de school. Zo geven we leerlingen méér mee dan alleen een diploma.

De RGO heeft ambitieuze plannen die zijn vastgelegd in ons strategisch beleidsplan RGO 2020 - 2024. De RGO hecht aan een positieve benadering van leerlingen, ouders en collega’s en richt zich op wat goed gaat. Daarbij hoort het gebruik van positieve taal die gericht is op ontwikkeling. In iedere benadering gaan we uit van een positieve, constructieve en onderzoekende manier van kijken en van ontwikkelpotentieel. Belangrijk hierin is het
vertrouwen in de ander en in zijn mogelijkheden.

Wij zijn op zoek naar een docent die enthousiast wordt bij het lezen hiervan en samen met ons mee wil werken aan de realisatie. Wij geloven dat we, door uitvoering te geven aan onze plannen, recht doen aan de veranderende onderwijsbehoefte van onze leerlingen. Vanwege het aanstaande zwangerschaps- en bevallingsverlof van twee collega’s op onze Binas-afdeling zoeken wij één of twee:

Tweedegraads docent natuurkunde/nask (LB/LC)
0,60 - 1,00 fte
vmbo, mavo, havo en vwo

Naast het geven van de lessen natuurkunde en/of nask aan vmbo-, mavo-, havo- en/of vwo klassen neemt u deel aan de sectie- en teamvergaderingen. Belangrijk voor ons is dat u een groot hart voor leerlingen heeft en plezier heeft in de omgang met onze leerlingen. U begrijpt en voelt aan dat zij graag een band met u opbouwen. Bij voorkeur heeft u reeds ervaring opgedaan met differentiëren in de lessen.

Onze school is enorm in ontwikkeling en wij verwachten van onze medewerkers dat zij deze ontwikkelingen volgen en ook op een vernieuwende manier willen lesgeven. In alle lokalen hangen grote touchscreens en alle docenten hebben een chromebook in bruikleen die ze daar aansluiten met een kabel. Leerlingen werken met diverse devices.

Functie
De ingangsdatum is 1 maart 2021. Eerder beginnen behoort tot de mogelijkheden. De functie wordt aangeboden op basis van tijdelijkheid (CAO VO 2020 artikel 9.2) lid 1.

Voor deze functie is het noodzakelijk dat u beschikt over een tweedegraads lesbevoegdheid natuurkunde of dat u studerend bent voor deze bevoegdheid. Het plezier hebben in het lesgeven aan leerlingen is voor ons een vanzelfsprekendheid. Het in bezit zijn van een dubbele bevoegdheid (natuur- en scheikunde) maakt u breed inzetbaar en daardoor nog aantrekkelijker.

De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de CAO VO. Onze reiskostenregeling woon-werkverkeer wijkt daar positief vanaf. De functie is ingeschaald in LB-schaal. Een eerder toegekende LC-inschaling wordt natuurlijk overgenomen.

Geïnteresseerd?
De heer René Stellingwerff, directeur vertelt u graag meer over de vacature en over onze school. Hij is te bereiken op 0187 48 27 77 of op 06 11 03 69 90.

Mogelijke sollicitanten bieden wij aan vrijblijvend een dag of dagdeel mee te lopen om zo de sfeer op onze school te proeven. Daarnaast is een oriënterend gesprek met een collega uit de sectie en/of met een MT-lid is vanzelfsprekend ook een mogelijkheid.

Solliciteren
U kunt solliciteren via onze vacaturesite www.roozz.nl of per e-mail. Richt uw brief met curriculum vitae aan mevrouw F.M. Kik-Heerebout, onze stafmedewerker Personeel & Organisatie, op het adres: sollicitaties@rgomiddelharnis.nl. U kunt ook solliciteren op een gedeelte van de functie. Geef duidelijk aan in uw brief naar welke betrekkingsomvang uw voorkeur uitgaat.

Het bezoeken van een les of het geven van een proefles is een vast onderdeel van de sollicitatieprocedure. Deze wordt met u afgesproken.

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de doelstellingen van het openbaar onderwijs en ons strategisch beleidsplan RGO 2020 onderschrijven. Kijk hier voor meer informatie: Strategisch beleidsplan RGO 2020-2024