docent Nederlands tweede taal / docent Nt2

School: Stedelijk Dalton Lyceum ISK Dordrecht
Contactpersoon: Dhr. J. Tijhuis, teamleider, Dhr. L. Jongejans, directeur
Telefoonnummer: 078-6184188, 078-6530888
Sector: VO (Voortgezet Onderwijs)
Fte: 0,30 - 0,40
Uren: 8
Roosterdagen:
Onderwijsvorm: isk (internationale schakel klas)
Afdeling: niet van toepassing
Dienstverband: tijdelijk
Bevoegdheid: 2e graad of 3e graad
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk
Extra informatie:

De ISK van het Stedelijk Dalton Lyceum te Dordrecht is op zoek naar een docent Nederlands (NT2) voor ongeveer 8 lesuren. Het betreft Nederlands voor kinderen van vluchtelingen (11-18 jaar). De aanstelling geldt voor de rest van deze cursus. Bij voldoende aanmeldingen (en goed functioneren) is verlenging daarna mogelijk.
De werktijden worden in overleg vastgesteld op 2 of 3 dagen.

Vacatures