hoofd facilitaire zaken

School: Stichting OVO
Contactpersoon: Rob Vroegh, talentmanager
Telefoonnummer: 0619834161
Sector: PO & VO ( Primair Onderwijs & Voortgezet Onderwijs)
fte: 0,80 - 1,00
Uren: 32 - 40
Roosterdagen:
Onderwijsvorm: niet van toepassing
Afdeling: niet van toepassing
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid: niet van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

FUNCTIE | MANAGER FACILITAIRE ZAKEN

Wegens het vertrek van de huidige functionaris zijn we op zoek naar een Manager Facilitaire Zaken die van een uitdaging houdt!
Als Manager Facilitaire Zaken werk je vanuit de afdeling Onderwijsservices van stichting OVO. Deze afdeling verleent ondersteuning aan 10 basisscholen en 4 middelbare scholen in Gorinchem en Hardinxveld- Giessendam, de bestuurder en de raad van toezicht. De ondersteunende dienstverlening aan de scholen, gebundeld in de afdeling Onderwijsservices, is gericht op inkoop, facilitaire dienstverlening, huisvesting, financiën, ICT, HR en personeels- en salarisadministratie (PSA).

De Manager Facilitaire Zaken is verantwoordelijk voor inkoop en contractmanagement, facilitaire dienstverlening en de huisvesting van de gebouwen van stichting OVO. Ook het beheer van de verzekeringsportefeuille, het afsluiten van verhuurcontracten en het beheer van twee Brede Scholen behoort tot de scope van de taken van de afdeling. Naast de uitvoering van reguliere werkzaamheden ben je verantwoordelijk voor projecten zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en houden van aanbestedingsprocedures, uit te voeren huisvestingsprojecten en het actualiseren van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). Je bent niet alleen operationeel verantwoordelijk, ook op tactisch en strategisch niveau speel je een rol als het gaat over het sturing geven aan processen en het vormgeven van het lange termijn perspectief. Het team waaraan je leiding geeft bestaat uit twee projectmedewerkers. De functie valt onder de verantwoordelijkheid van de transitiedirecteur Onderwijsservices.

Voor de komende periode hebben we ambitieuze doelen gesteld voor de afdeling Facilitaire Zaken. We willen ons de komende tijd verder ontwikkelen tot een afdeling waar effectieve en efficiënte dienstverlening wordt geboden en willen in toenemende mate een aantoonbare toegevoegde waarde bieden aan de scholen. Dit vraagt om een gemotiveerde, enthousiaste Manager Facilitaire Zaken die een uitdaging niet schuwt en er plezier in heeft om met het team bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de afdeling.

Ben jij de kandidaat die we zoeken?

Wij verwachten dat jij | HBO/WO, Verbindend, Resultaatgericht, Systematisch, Pragmatisch bent én
• Beschikt over een afgeronde hbo of wo-opleiding op het gebied van facilitair management, vastgoed en/of inkoopmanagement;
• Aantoonbare werkervaring hebt in een vergelijkbare functie en aansturing van meerdere locaties;
• Je aantoonbare ervaring hebt met sturing op tactisch niveau en visie-ontwikkeling op de deelgebieden van deze functie;
• Kennis hebt van relevante wet- en regelgeving;
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden;
• Kunt werken met reguliere kantoorapplicaties (zoals Microsoft 365)
• Beschikt over actuele kennis over inkoop, facilitaire dienstverlening en huisvesting;
• Een verbindende rol kan spelen naar de stakeholders (waaronder de schooldirecties)
• Aantoonbaar kunt sturen op resultaat en deze resultaatgerichtheid ook terug laat komen in je aanpak
• Systematisch en pragmatisch kunt werken en dit ook kunt laten zien
• Een volwaardig gesprekspartner bent op alle niveaus binnen- en buiten de organisatie, hierbij denkend aan bijvoorbeeld de gemeente;
• Facilitaire projecten kunt initiëren, aansturen en binnen budget weet af te ronden;
• En als je gewend bent zelf met O-prognose te werken, zou dat heel mooi zijn.

WIJ VRAGEN VEEL, MAAR GEVEN DAAR OOK VEEL VOOR TERUG
• Een tijdelijk contract, 32-40 uur p/w, met uitzicht op vast. De inschaling geschiedt op basis van opleiding en (werk)ervaring, conform de CAO-VO, in schaal 12;
• Een klein maar zeer hecht team, waar zeker aandacht voor elkaar is;
• Stichting OVO streeft naar een diverse samenstelling van haar personeelsbestand en naar een inclusieve organisatie. Wij denken dat verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten ons als stichting kunnen doen laten groeien;
• 11 vakantieweken per jaar;
• Deelname aan het ABP pensioenfonds;
• 8% vakantietoeslag, 8,33% eindejaarsuitkering.

PROCEDURE | KENNISMAKING EN SELECTIE
De procedure start met een kennismaking naar aanleiding van je kandidatuur, door middel van een oriënterend gesprek. Hierna volgen, bij wederzijdse geschiktheid, vervolggesprekken.
De streefdatum van indiensttreding is 1 september 2024, eerder is mogelijk indien gewenst

GEÏNTERESSEERD ? | WIJ WEL!
Herken jij jezelf en ben je geïnteresseerd in deze mooie rol? Wil jij maatschappelijke impact hebben en ga je voor ontwikkeling en kansengelijkheid van jongeren? De streefdatum van indiensttreding is 1 september 2024, eerder is mogelijk indien gewenst.
Stuur je mail naar: rvroegh@stichtingovo.nl (Rob Vroegh). Voor vragen kun je contact opnemen met Rob Vroegh, te bereiken via 06-19834161.

ORGANISATIE | STICHTING OVO
Samen leren, samen leven

Wij geloven dat iedereen talent heeft.
Iedereen heeft talent. Dat weten we bij Stichting OVO zeker. Wij geloven in gelijke kansen voor iedereen om die talenten te ontwikkelen. Op tien basisscholen en vier middelbare scholen in de Gemeente Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam. Waar kinderen en leerlingen de ruimte krijgen om te groeien tot wie ze zijn. Je bent van harte welkom!

Persoonlijke aandacht.
Op onze scholen hebben we extra aandacht voor de persoonlijke groei van onze leerlingen. We leren omgaan met verschillende culturen in een warme, vriendelijke sfeer en zorgen dat iedereen zich welkom voelt. Ongeacht afkomst, identiteit of levensovertuiging. We bereiden onze kinderen en leerlingen voor op een plekje in de maatschappij en investeren in elk individu. Want één ding is zeker: bij Stichting OVO kijken we verder dan het klaslokaal.

Op de OVO-scholen leren we mét en ván elkaar. We gaan respectvol met elkaar om en we zoeken naar de verbinding. Die normen en waarden geven we mee aan iedereen. Tegelijkertijd omarmen we de diversiteit binnen onze scholen en hebben we oog voor verschillende karakters. Want iedereen is uniek en dat mag gezien worden.