docent Nederlands tweede taal / docent Nt2

School: Stichting OVO
Contactpersoon: Rob Vroegh, talentmanager
Telefoonnummer: 0619834161
Sector: PO (Primair Onderwijs)
Bijlage: Download bestand
fte: 0,40
Uren: 16
Roosterdagen: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag
Onderwijsvorm: basis onderwijs
Afdeling: bovenbouw
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid: bevoegd of studerend
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk
Extra informatie:

De Toekomst

PO De Toekomst is de basisschool voor nieuwkomers. De school is gevestigd aan de Schepenenstraat 5 in Gorinchem.
Voor de leerlingen is het belangrijk dat zij zich zo snel mogelijk in Nederland weten te redden. Daarom ligt de nadruk in ons onderwijs op
Nederlandse taal- en cultuuronderwijs.

Daarnaast geven we les in andere basisvakken. Er wordt klassikaal, in kleine groepjes en individueel met de leerlingen gewerkt.

PO De Toekomst:
• werkt met leerlingen thematisch en integraal aan taalontwikkeling
• is een Vreedzame school: biedt leerlingen een cultuur- en trauma sensitieve omgeving die veilig, duidelijk en voorspelbaar is
• heeft oog voor de ontwikkeling van het gehele kind

Het onderwijs op PO De Toekomst is erop gericht om leerlingen op termijn zo soepel mogelijk te laten instromen in het reguliere
onderwijs.

Vacatures