onderwijs assistent (OA)

School: Stichting de Hoeksche School
Contactpersoon: Mevr. A. van der Linden, medewerker personeelszaken
Telefoonnummer: 078-6295999
Sector: PO (Primair Onderwijs)
fte: 0,20 - 1,00
Uren: 8 - 40
Roosterdagen:
Onderwijsvorm:
Afdeling: in overleg
Dienstverband: in overleg
Bevoegdheid: niet van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

De Hoeksche School heeft 20 vestigingen verspreid binnen de Hoeksche Waard waar zo'n 375 medewerkers onderwijs verzorgen. Iedere locatie is uniek en heeft punten waarin zij onderscheidend zijn. Dit is uiteenlopend van een (hele) kleine dorpsschool tot een school met bijna 400 leerlingen. En van regulier tot Daltononderwijs. Van een school zonder vakleerkrachten tot een school met wel vier (gym, Engels, muziek en kunst/handvaardigheid) vakleerkrachten. Niet iedere school hoeft te passen als een jas. U gaat niet zomaar aan de slag omdat er nu eenmaal ergens een plek beschikbaar is. We gaan graag met kandidaten in gesprek om samen te bepalen welke school het beste zou kunnen passen.

Onderwijsassistenten met ambitie voor de opleiding tot leraarondersteuner of PABO hebben een streepje voor, aangezien de functie regelmatig (gedeelde) groepstaken bevat.

Gedurende het schooljaar doen er zich altijd mogelijkheden voor. Een overstap hoeft ook niet altijd per direct. Een voorbereidend oriënterend gesprek kan soms leiden tot een overstap een half of heel schooljaar later.

Voor groepsleerkrachten geldt in principe dezelfde werkwijze en is regelmatig een plek beschikbaar.

Vacatures