onderwijs assistent (OA)

School: Stichting de Hoeksche School
Contactpersoon: Mevr. A. van der Linden, medewerker personeelszaken
Telefoonnummer: 078-6295999
Sector: PO (Primair Onderwijs)
fte: 0,20 - 1,00
Uren: 8 - 40
Roosterdagen:
Onderwijsvorm:
Afdeling: in overleg
Dienstverband: in overleg
Bevoegdheid: niet van toepassing
Aanvangsdatum: in overleg
Extra informatie:

De Hoeksche School heeft 20 vestigingen verspreid binnen de Hoeksche Waard waar zo'n 375 medewerkers onderwijs verzorgen. Iedere locatie is uniek en heeft punten waarin zij onderscheidend zijn. Dit is uiteenlopend van een (hele) kleine dorpsschool tot een school met bijna 400 leerlingen. En van regulier tot Daltononderwijs.

Onderwijsassistenten werk kan verschillend worden ingevuld. Van heel erg praktisch assisterend bij bijvoorbeeld knutselen in de kleuterklas tot nagenoeg zelfstandig een groot deel van de dag een grotere groep instrueren.

Bij de meeste scholen is vooral behoefte aan kandidaten met ambitie en kwaliteiten voor het laatst genoemde.

Tegelijkertijd de PABO of de opleiding tot leraarondersteuner volgen is een mogelijkheid.

Gedurende het schooljaar doen er zich altijd (inval) mogelijkheden voor. Een overstap hoeft ook niet altijd per direct. Een voorbereidend oriënterend gesprek kan soms leiden tot een overstap een half of heel schooljaar later.

Voor groepsleerkrachten geldt in principe dezelfde werkwijze en is regelmatig een plek beschikbaar.