trajectgroepbegeleider

School: RGO Middelharnis
Contactpersoon: Mevr. W. van Donk, afdelingsdirecteur
Telefoonnummer: 0187-482777
Sector: VO (Voortgezet Onderwijs)
fte: 0,20
Uren: 8
Roosterdagen: vrijdag
Onderwijsvorm: vwo, havo, gymnasium, mavo, atheneum, voortgezet onderwijs
Afdeling: onderbouw, middenbouw en bovenbouw
Dienstverband: tijdelijk met uitzicht op vast
Bevoegdheid: niet van toepassing
Aanvangsdatum: zo spoedig mogelijk
Extra informatie:

De onderwijsondersteuning op de RGO is goed geregeld. Dat horen we vaak en daar zijn we trots op, want ook dát is kenmerkend voor de kwaliteit van ons onderwijs. Soms heeft een leerling wat extra hulp nodig. De mentor is er voor alle vragen of problemen waar een leerling op school tegenaan loopt. Maar ook als het met vrienden/vriendinnen of thuis niet zo lekker gaat met een leerling.

De leerlingbegeleiders op school zijn er als extra ondersteuning van de mentor, bijvoorbeeld als een leerling problemen heeft met ‘leren leren’. Heeft een leerling problemen m.b.t. gezondheid, met leren of zijn er problemen thuis, dan zijn de coördinatoren onderwijsondersteuning er voor de leerling. Eén van hen zal in overleg met de ouders, leerling, mentor en teamleider nagaan wat er nodig is voor de juiste begeleiding en ondersteuning. Vaak kan deze begeleiding op school plaatsvinden, maar soms is er hulp van buiten de school nodig. Denk dan aan hulp van een jeugdverpleegkundige, schoolmaatschappelijk werkster, orthopedagoog of ambulant begeleider.

Begeleiding óp school bieden we o.a. in de trajectgroep. Daar werken trajectgroepbegeleiders die leerlingen helpen met bijvoorbeeld praktische zaken waar zij tegenaan lopen. Zij ondersteunen leerlingen bij het aanspreken van hun executieve functies, daar waar dit leerlingen niet (geheel) zelf lukt. Vanwege een onvolledige bezetting op de RGO vwo - havo - mavo - isk, locatie Koningin Julianaweg, zijn wij op zoek naar een enthousiaste trajectgroepmedewerker voor één dag per week in een dienstverband voor bepaalde tijd.

U begeleidt de leerlingen uit de trajectgroep met diverse hulpvragen aan de hand van het vastgestelde stappenplan uit het ontwikkelingsperspectief (OPP). Concreet houdt dit in dat u leerlingen begeleidt bij het maken van huiswerkopdrachten, maar ook bij het plannen en structureren van hun huiswerk, proefwerken en toetsen. Ook houdt u de planning voor opdrachten van leerlingen bij. U voert gesprekken met leerlingen om de voortgang van de OPP-doelen te bespreken, u signaleert aandachtspunten en/of problemen en bespreekt deze met de betreffende coördinator onderwijsondersteuning en andere belanghebbenden. Kortom een drukke en afwisselende baan!

Vacatures