Scholen

Stichting OVO

Website: www.stichtingovo.nl

Merwe Donk 10, 4207 XB Gorinchem

Onze stichting, voor openbaar verenigd onderwijs in Gorinchem en de regio, biedt voortgezet onderwijs en basis onderwijs en richt zich op de behoeftes en het talent van de individuele leerling. 

Onze scholen leggen de nadruk op kansen en mogelijkheden van leerlingen. De unieke combinatie van basis onderwijs en voortgezet onderwijs binnen de stichting draagt hieraan bij. Zo werken onze scholen samen aan een sterke doorlopende leerlijn tussen deze scholen OVO-Talentontwikkeling

De scholen worden ondersteund vanuit het bestuursbureau. Zo kunnen directeuren en leerkrachten zich zoveel mogelijk richten op hun primaire taak: het onderwijs voor onze leerlingen - iedereen is welkom om een mooie schooltijd te beleven en op te groeien tot waardevol lid van de maatschappij.  

Meer informatie vindt u op onze website www.stichtingovo.nl of u kunt bellen met ons secretariaat 0183-650440.

Onze scholen voor voortgezet onderwijs:
- Fortes Lyceum - Gorinchem
- Vita College - Gorinchem
- Omnia College - Gorinchem
Gymnasium Camphusianum Gorinchem
- ISK de Toekomst Gorinchem

Onze scholen voor primair onderwijs:
- Anne Frank - Gorinchem
- Graaf Reinald - Gorinchem
- Driemaster - Hardinxveld - Giessendam
- Tweemaster - Gorinchem
- J.P. Waale - Gorinchem 
- IKC Merweplein - Gorinchem 
- IKC Merwede - Hardinxveld - Giessendam
- Daltonschool De Poorter - Gorinchem
- Jenaplanschool Gorkum - Gorinchem 
- Montessorischool Hoog Dalem - Gorinchem